СЕРЕДМІСТЯ

Середмі́стя центральна частина міста: Старе місто, тепер Середмістя, було обведене довкола укріпленнями з валів, ровів і мурів. Ці фортифікації йшли чотирикутником – від сходу Губернаторськими валами, від півночі Скарбківською вулицею, від заходу Гетьманськими валами, від полуднє Собєського (Крип'якевич); За останніми дослідженнями істориків, зокрема Романа Могитича, близько 1270 року львівське Середмістя вже мало локаційний привілей на самоуправління за маґдебурським правом. У XІ́V ст. в документах назва міста найчастіше звучить німецькою – Лембурґ (Lemberg), а згодом латинською – Леополенсіс (Leopoliensis) (Мельник І.)

Лексикон львівський 

СЕРЕДНИЙ →← СЕРЕДИННИЙ

T: 0.127674667 M: 3 D: 3